About

 

E T A J is an artist-run space, a catalyst that focuses on the efficiency of the contemporary artistic object within the local context. Some artists have grouped themselves into the idea of conceiving a cultural cell. Through their journey, but also in their connection there is no conventional model. Whether it is a group exhibition, a solo one or other events originated here, the principles of the artistic practice and a sense of authenticity are those guiding the initial collective actions at E T A J.

E T A J este un artist-run space, un catalizator ce vizează eficiența obiectului artistic contemporan în contextul local. Mai mulți artiști s-au grupat în ideea de a forma o celulă culturală. În demersul lor, dar și în relația dintre ei nu există un pattern convențional. Fie că e vorba de o expoziție de grup, expoziție personală sau de alte evenimente inițiate aici, principiile practicii artistice și un simț al autenticului sunt cele care orientează acțiunile colective demarate la E T A J.

36912349_2206620906021406_8577573985359757312_n.jpg