CIRCO [stanze] Circo - circle, from latin. circus in relation to the form Stanze - from italian. Rooms.

We generate circumstances and we exist inside them, in a closed circuit whose diameter grows continuously. We are all objective and subjective circumstances and conditions (environmental factors, social status, place of birth, sex, DNA, religion, etc.), to determine and characterize us, circumstances over which we can choose to act or not . CIRCO [rooms] unites circular and spherical forms, elements that make up the exhibition and represent themselves, having different impact, managing to stop or accelerate, increase or reduce the gravity of a situation or fact, with elements, details or broken characters from this context, possessors of indefinite identities of space and mutable character. Real or imaginary circumstances leave room for interpretations, having a chaotic course, with an open beginning and an uncertain end. CIRCO [stanze] combines different means and techniques, from painting to installation and video.

_________________

CIRCO[stanze] Circo - cerc, din lat. circus în raport cu forma Stanze - din it. Camere

Generăm circumstanțe și existăm în interiorul lor, într-un circuit închis al carui diametru crește continuu. Suntem totalitatea unor împrejurări și condiții obiective și subiective (factorii de mediu, starea socilala, locul nașterii, sexul, ADN-ul, religia, ș.a.m.d.), să ne determine și să ne caracterizeze, circumstanțe asupra cărora putem alege să acționăm sau nu. CIRCO[stanze] unește forme circulare și sferice, elemente ce compun expoziția si reprezinta în sinea lor circumstanțe, având impact diferit, reușind să oprească sau să accelereze, să mărească sau să reducă gravitatea unei situații sau fapt, cu elemente, detalii sau personaje rupte din context, posesori de identități nedefinite de spațiu și caracter mutabil. Imprejurările reale sau imaginare lasă spațiu interpretărilor, având un parcurs haotic, cu început deschis și final incert. CIRCO[stanze] unește mijloace și tehnici diferite, de la pictură până la instalație și video.