D3M Association, as a result of the initiative of Mrs. Elisabeta Pătuleanu, the daughter of the artist GHEORGHE BERINDEI, has the honor of hosting at ETAJ | artist-run space, the exhibition La Etaj cu Berindei. The ETAJ space | artist-run space, set up by a group of young artists in May of last year, will host this 19th event in the form of an incursion into Berindei's world, a guided incursion made possible by the daughter's goodwill. In the light of the ETAJ will come a series of paintings extracted from the quiet period of the artistic creation that Gheorghe Berindei left us an inheritance and of which, the public knows a few things. If the ETAJ is known as a platform for launching and manifesting young artists, now, the "young man" of Berindi is re-launched through a collective curatorial act oriented and fueled by Elizabeth's care and love for the artistic creation of his father.

__________________ 

Asociația D3M, ca urmare a inițiativei doamnei Elisabeta Pătuleanu, fiica artistului GHEORGHE BERINDEI, are onoarea de a găzdui la ETAJ | artist-run space, expoziția La Etaj cu Berindei. Spațiul ETAJ | artist-run space, înființat de un grup de tineri artiști în luna mai a anului trecut, va găzdui cu această ocazie cel de-al 19-lea eveniment sub forma unei incursiuni în lumea lui Berindei, o incursiune călăuzită și făcută posibilă prin bunăvoința fiicei artistului. La lumina ETAJ-ului vor ieși o serie de picturi extrase din perioada de liniște a creației artistice pe care Gheorghe Berindei ne-a lăsat-o moștenire și despre care, publicul cunoaște poate prea puține lucruri. Dacă ETAJ-ul e cunoscut ca o platformă de lansare și manifestare a tinerilor artiști, acum, e re-lansat „tânărul” Berindei printr-un act de curatoriat colectiv orientat și alimentat de grija și dragostea Elisabetei pentru creația artistică a tatălui său.