MYSTIC NOTHING

The event opens the series of exhibition within the ETAJ project. In a society of consume that is obsessed with brand marketing and often placed in front of an aesthetic package, nowadays, the artistic individuality has to remain integral. Ştefan Botiş, who’s focus is set on man's relationship with the natural elements, he seeks their symbolic plurality in his works. Mihai Coltofean researches in the studio for emotional realities using photography as a way to search for subjects and to create colour compositions. Dragos Dumitraşcu, a professional architect, follows a figurative symbolic route in his drawings and paintings. Concerned about the drawing problem as a principle of creation, Dumitru Gurjii seeks to cross the limits of the two-dimensional drawing and revises the act of creation as a continuous phenomenon, from which a series of drawing objects are born. With an avant-garde spirit and an objective eye, Lucian Hrisav leaves aside the specific patetism of the figurative and seeks to solve problems related to the nature of the senses to the detriment of his main focus for the emotional aspects of the object. Diana Manole investigates man's relationship with divinity by introducing the human figure into the natural vegetal plan. Experimentalist and also empiricist in his approach, Mircea Modreanu lives for and within his subject. The combination of everyday experience and creation is a deciphering aspect in the structure of his works, which are mostly three-dimensional. Versatile and always juggling with new methods of conversion, Pandele Pandele imposes his own vision on social concepts by reaching their demystification. Constantin Rusu uses his own iconography to investigate the mystery of the image and draws a map of the artistic gesture. The sign that he recurrently uses in his works is the arrow that becomes a vector in the formation of the image.

Evenimentul deschide seria de evenimente expoziționale din cadrul proiectului E T A J.
Într-o societate de consum obsedată de brand marketing și pusă de cele mai multe ori în fața unui ambalaj estetic, acum, aici se dorește ca individualitatea artistică să rămână integră.
Ştefan Botiş, preocupat de relaţia omului cu elementele naturale caută pluralitatea simbolică a acestora în lucrările sale. Mihai Coltofean cercetează în atelier realități afective utilizând fotografia ca mod de căutare a subiectelor și de întemeiere a compozițiiolor. Dragoş Dumitraşcu architect de profesie, urmează în desenele şi picturile sale un traseu simbolic figurativ. Preocupat de problema desenului ca principiu originar în creaţie, Dumitru Gurjii caută să traverseze limitele desenului bidimensional și revizuiește actul de creație ca fenomen continuu, de unde se nasc și o serie de desene obiect. Cu un spirit avangardist și cu un ochi obiectiv, Lucian Hrisav lasă deoparte patetismul specific figurativului și caută să rezolve probleme ce țin de natura simțurilor în detrimentul preocupării pentru aspectele emoțianele ale obiectului său. Diana Manole investighează relaţia omului cu divinitatea prin introducerea figurii umane în planul natural vegetal. Experimentalist și empirist în demersul său, Mircea Modreanu trăiește pentru și cu obiectul său. Îmbinarea dintre experința cotidiană și actul de creație reprezintă un aspect descifrabil în structura lucrărilor sale care sunt de cele mai multe ori tridimensionale. Versatil, mereu jonglând cu noi metode de transpunere, Pandele Pandele îşi impune propria viziune asupra conceptelor sociale ajungând până la demistificarea acestora. Constantin Rusu se foloseşte de o iconografie proprie pentru a investiga misterul imaginii şi pentru a trasa o hartă a gestului artistic. Semnul pe care îl foloseşte recurent în lucrările sale este săgeata care devine un vector în constituirea imaginii.

Artists:
Ștefan Botiș, Mihai Coltofean, Dragoș Dumitrașcu, Dumitru Gurjii, Lucian Hrisav, Diana Manole, Mircea Modreanu, Pandele Pandele, Constantin Rusu