Inspired by my childhood in the 1990s, "Of, what I miss, check-in, what a pity" is an interpretation of the time when communism hits capitalism. It is the place where the east meets the west, the old with the new, simplicity with opulence and humor with sadness.

____________

Inspirat din copilăria mea din anii 90, " Of, ce dor, check-in, ce jale" e o interpretare a momentului în care comunismul s-a lovit de capitalism. E locul în care estul se întâlnește cu vestul, vechiul cu noul, simplitatea cu opulența şi umorul cu tristețea.