Reluctant Displays

Collective Exhibition with students of the Faculty of Foreign Languages and Literatures, Dutch Section

Coordinator: drd.Delia Grosu

The Reluctant displays project brings to ETAJ - artist-run space a collection of poems by some Dutch authors, translated into Romanian by students from the Dutch section within Faculty of Foreign Languages and Literatures of the University of Bucharest. The selected Dutch poetry forms part of the Dadaist stream and templates in different ways the relationships that can be established between text, image and sound. Within this project, the students deconstructed the text, working on all levels of intertextuality, and pointing attention to the visual and auditory imagery and they also have rebuilt the way the public comes into contact with it. The attempt to understand the substrates of Dadaism, the themes and the hypostases in which the reader might (re)find texts has as a result a series of artistic works in which the image and the sound enter into dialogue.

_______________________________

Expozitie Colectiva cu studentii Facultatii de Limbi și Literaturi Străine, Secția de Neerlandeză

Coordonator : drd.Delia Grosu

Proiectul Reluctant displays aduce la ETAJ – artist-run space o colecție de poezii ale unor autori neerlandezi, traduse în limba română de studenți ai Secției de Neerlandeză din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Poeziile neerlandeze selectate fac parte din curentul dadaist și tematizează, în moduri diferite, relațiile care se pot stabili între text, imagine și sunet.

În cadrul proiectului, studenții au deconstruit la rândul lor textul, lucrând asupra tuturor nivelurilor de intertextualitate și, îndreptându-și atenția asupra imaginarului vizual și auditiv și au reconstruit modalitatea în care publicul ia contact cu acesta. Încercarea de a înțelege substraturile dadaismului, temele și ipostazele în care cititorul s-ar putea (re)găsi în lecturarea textelor are drept finalitate o serie de lucrări artistice în care imaginea și sunetul intră în dialog.Students:
Andra Bucur
Ada Caramihai
Elena Condrat
Denisa Crăciun
Izabela Dima
Cristina Fliter
Teodora Ivan
Andreea Lupașcu
Miruna Mantu
Georgiana Marinică
Jürgen Mihu
Alexandra Obreja
Andrei Oprea
Cristiana Pană
Bianca Popa
Elena Taban
Medeea Tăbîrcă