About

 
 

Vernisaj pentru insomniaci / Insomnia

Insomnia: is an adverse effect of human incapacity to adapt to the course of life events and usually occurs in times of chronic stress. Although it is treatable, causes are sometimes deeply hidden in the subconscious, and a complete assessment of the individual context is often required. Many find solutions in emotional adjuvants or the immediate feeding of the spiritual stimuli, which tend to have a temporary effect of numbing the superficial "ego" given by the most banal and tellurian activities. Something that, in the long run, deepens and increases the initial sensation of anxiety. This is how fear sets in. With short-term substitutes. Starting from a small and controllable monster, fear becomes a larger, terrifying and manipulative monster. Your soul discretely signals your new imbalance, and then, at your lack of reaction, it will respond to you in the most inconvenient moment: when you want to rest. It steals your sleep. It gives you something to contemplate about.
And you get to make your refuge. A place that resembles the safety net when you were little. It is the fictitious space in which you retreat like a snail in the shell, hoping for a miracle. That something will protect you. Somehow you will escape. You wake up in the waking state.
.
Insomnia as an adverse effect of the inability to grow and assume everything you have become.
.

INSOMNIA ~ in. Condition of the body's disorder, characterized by total absence of sleep or by reducing its duration and depth. [G.-d. insomnia] / <fr. insomnia, lat. insomnia

Insomnia este un efect advers al incapacității umane de a se adapta la cursul evenimentelor vieții și apare de regulă, în momente de stres cronic. Deși este tratabilă, cauzele sunt uneori adânc ascunse în subconștient, că deseori e necesară o evaluare totală a contextului individual. Mulți găsim soluții în adjuvante emoționale sau hrănire imediată a stimulilor sufletești, dar care au efect temporar de amorțire a ”eului” superficial, date de cele mai banale și telurice activități. Ceea ce, pe termen lung, adâncește și crește mai tare senzația anxioasă incipientă. Astfel se instalează frica. Cu înlocuitori de scurtă durată. Frica devine, dintr-un monstru mic și controlabil, un monstru mai mare, terifiant și manipulator. Sufletul îți semnalizează discret noul dezechilibru, și mai apoi, la lipsa ta de reacție îți răspunde în momentul cel mai inoportun: când vrei să te odihnești. Îți fură somnul. Îți dă teme de contemplare.
Și ajungi să îți făurești refugiul. Locul ăla care seamănă cu ce îți conferea siguranță când erai mic. Este spațiul fictiv în care te retragi ca un melc în cochilie, sperând într-o minune. Că ceva te va proteja. Cumva ai să scapi. Încremenești în starea de veghe.
.
Insomnia ca efect advers al incapacității de a crește și a ne asuma cumulul a tot ceea ce ai devenit.

INSOMNÍE ~i f. Stare de tulburare a organismului, caracterizată prin absența totală a somnului sau prin reducerea duratei și a profunzimii lui. [G.-D. insomniei] /<fr. insomnie, lat. insomnia