Where am I Boeing?

stipulative definition is a type of definition in which a new or currently-existing term is given a new specific meaning for the purposes of argument or discussion in a given context. When the term already exists, this definition may, but does not necessarily, contradict the dictionary(lexical) definition of the term. Because of this, a stipulative definition cannot be "correct" or "incorrect"; it can only differ from other definitions, but it can be useful for its intended purpose.

persuasive definition is a form of stipulative definition which purports to describe the "true" or "commonly accepted" meaning of a term, while in reality stipulating an uncommon or altered use, usually to support an argument for some view, or to create or alter rights, duties or crimes.[1] The terms thus defined will often involve emotionally charged but imprecise notions, such as "freedom", "terrorism", "democracy", etc.

Definiţia stipulativă – definiţie prin care se prescrie modul de utilizare a unui termen (i se ataşează unui cuvânt un nou înţeles); se prescrie modul în care ar trebui înţelese unele cuvinte/expresii lingvistice din momentul formulării definiţiilor;

Definiţia persuasivă – definiţie care urmăreşte inducerea unei atitudini favorabile sau defavorabile faţă de obiectul definit, în urma alegerii deliberate a unei expresii lingvistice pe post de definitor; intenţia este de a provoca şi canaliza o anumită reacţie emoţională.

Prin apropriere, obiectele se detașeaza de conotația lor inițială, trecând în stare de flux. Aici, definițiile stipulative și persuasive intenționează să deturneze și să amestece embleme contemporane devenite axiome.

Reprezentarea limbii în noua lume digitalizată poate evolua și poate confunda în același timp modul în care percepem background-ul nostru. Dacă numele “Boeing", în acest caz, este iconic pentru a reprezenta inovația și viteza, atunci prin folosirea frenetică și necontrolată a acestui cuvânt specific, întreaga atmosferă se transformă într-o ficțiune.

Proiectul urmărește indicarea valorilor universale prin text și marcarea problemelor, precum condiția contemporană în relație cu factorii externi tehnologici. Dat fiind faptul că accelerarea și controlul joacă roluri centrale ale acestui concept, scopul principal al proiectului este de a sfida frontierele și de a apropria un cod poștal democratic.